Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En poursuivant la navigation, vous acceptez les cookies de Meetcrunch et ses partenaires. En savoir plus

Blog de herat5

Montrer les messages récents (F3)

Nazdanagak Nila: سلام و احترام خدمت همه دوستان گرامی امیدوارم که خوب و صحتمند باشید و افتخار میکنم که یک افغان هستم و در جمع شما افغانها قرار دارم . یک موضوع بسیار مهم را خدمت شما باید به عرض برسانم اینکه در تاریخ 29 ماه می سال 2011 در جلسه عمومی انجمن پیام دوستی که در مرکز این انجمن بر گذار شد ما با تمام دوستان در این جلسه اشتراک کردیم و میخواستیم که ده ها سوال که باید از طرف مسئول انجمن جواب داده شود پرسیدیم ولی بد بختانه نه به سوالات اعضای انجمن جواب داده شد و بر عکس به همه توهین شد و حتی اعضای انجمن تهدید به گم کردن از لیون شدند و به اعضا حتی اجازه حرف زدن داده نشد و به بزرگترین شخصیت ها گفته شد که دهنت را ببند و به همه فاش داده شد و همه را گفتند که از انجمن بیرون شوند و بالای اعضا ی انجمن توسط افرار ناشناس حمله صورت گرفت و صد ها مشکل دیگر ............ ولی ما کوشش کردیم که به کسی توهین نکنیم و به همه احترام قائل
Nazdanagak Nila:
باشیم که خوشبختانه تا امروز آنرا حفظ کرده ایم ولی بد بختانه که فامیل داکتر صاحب شفیع زاده از این سکوت و احترام ما سوی استفاده کرده و دست به کار های شرم اور میزنند که باعث خجالت برای تمام ما افغانها است وسخت ما را متاثر میسازد مثلا ساختن فیسبوک های به نام من و لطیف جان و روان کردن مسج های بی معنی و بی ارزش که ما نمیتوانیم اصلا به این موضوعات فکر کنیم چه برسد به اینکه ما این نوع مسج ها را روان کنیم چون میدانیم که آنها
Nazdanagak Nila: دوست دارند تا ما را احساساتی کنند و ما نیز شخصیت خود را پائین آورده و به آنها چیزی بدی بگوییم تا ثبوتی بگیرند و مقدار از این اعمال شرم آور خود را پنهان کنند و صد ها حرف دیگر و اذیت کننده برای تمام افغانها ولی جا دارد که به فامیل داکتر صاحب بگویم که لطفا دست از http/ec-www.facebook.com/?sk=inbox&action=read&tid=3b1451440af045098887f907dbbe0cfa
Nazdanagak Nila: این نوع موضوعات بردارید و خود را بیجا نام بد نسازید چون ما و شما را تمام افغانها در لیون میشناسند و در مورد ما خوب میدانند و همه میدانند که این کار ها کار خود شما است ولی وای بر ان روز دهن ما پیش پولیس باز شود و همه چیز را بدانند و ثبوت را به پولیس بدهیم امید خود را اصلاح بسازید و جا دارد که به شما چلنج بدهم مثل 29 ماه می سال 2011 که باز هم با هم دور یک میز بنشینیم و حرف بزنیم ولی میدانم که شما این کار را نمیتوانید چون جواب برای سوالات مردم نداری... http/ec-www.facebook.com/?sk=inbox&action=read&tid=3b1451440af045098887f907dbbe0cfa
Nazdanagak Nila n'est plus en ligne. (06/06/2011 00:10)

Dernier message reçu le 05/06 à 23:18

5 juin 2011
Rencontre annonce homme à clermont-ferrand Contacter

Photos (2)

Voir autres photos Rencontre

Statistiques

Inscription25 déc 2009
Visites reçues337
Flashs reçus10
x